Do košíkaDo košíka0 €0
Váš košík je prázdny!
Vyberte požadovaný tovar a vložte ho do košíka!
Reklamácia

REKLAMÁCIE


Ak tovar vykazuje vady, ako zákazník máte právo uplatniť si reklamáciu a vyplniť
Reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie. Tento formulár je potrebné doručiť
v listinnej forme na adresu: KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 168/2, 955 01 Topoľčany,.
Podoba formulára je umiestnená v sekcii „Všeobecné obchodné podmienky“. Záručná doba na
všetok tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je 24 mesiacov. 


Ako kupujúci ste povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné
konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  •    Doručenie riadne vyplneného Reklamačného formulára na uplatnenie reklamácie
        od kupujúceho predávajúcemu.
  • Predloženie dokladu o zaplatení
  • Doručenie zakúpeného tovaru predávajúcemu


Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok Všeobecných obchodných podmienok zverejnený na
internetovej stránke predajcu


V prípade potreby nás kontaktujte na tel. čísle: 0903 215 162 alebo prostredníctvom e- mailu:
kancpapier@kancpapier.sk