Do košíkaDo košíka0 €0
Váš košík je prázdny!
Vyberte požadovaný tovar a vložte ho do košíka!
Na stiahnutie

Na stiahnutie

Všeobecné informácie
01.07.2024
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (210 Kb)
Všeobecné informácie
01.07.2024
Formulár na uplatnenie reklamácie (327 Kb)
Všeobecné informácie
01.07.2024
Formulár na odsúpeni od zmluvy (330 Kb)
GDPR
18.06.2024
Žiadosť, aby sa na mňa nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie (20 Kb)
GDPR
18.06.2024
Žiadosť namietať spracúvanie osobných údajov (24 Kb)
GDPR
18.06.2024
Žiadosť na vymazanie osobných údajov (24 Kb)
GDPR
18.06.2024
Žiadosť na prístup k osobným údajom (27 Kb)
GDPR
18.06.2024
Žiadosť na prenosnosť osobných údajov (24 Kb)
GDPR
18.06.2024
Žiadosť na opravu osobných údajov (22 Kb)
GDPR
18.06.2024
Žiadosť dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania OÚ (21 Kb)
GDPR
18.06.2024
Odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ (13 Kb)
Všeobecné informácie
12.04.2023
Odstúpenie od kúpnej zmluvy (220 Kb)
Všeobecné informácie
12.04.2023
Reklamačný formulár (120 Kb)